2 เจ้าหญิงผู้พิทักษ์จอมวุ่น

ฟายและเรน เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรแสงอาทิตย์ ทั้ง2มีหน้าที่คอยยับยั่งเหตุการณ์ และเรื่องวุ่นวายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกหัศจรรย์ เพราะการปลดปล่อยพลังพรอมิแนนซ์ลดน้อยลง

อาณาจักรแสงอาทิตย์ หรือ อาณาจักรดวงอาทิตย์
ฟาย (Fine)
เจ้าหญิงฟายเป็นพี่สาวของเรน เป็นเจ้าหญิงที่ไม่เหมือนเจ้าหญิงมากที่สุดในโลกหัศจรรย์ มีผมสีชมพู และตาสีแดง มีนิสัยหิวได้ตลอดเวลา ร่าเริงเสมอๆ และเก่งด้านกีฬา ในหนังสือการ์ตูนคู่กับ "เจ้าชายไบร์ท"' (ฟาย จะมีชุดเป็นสีชมพู)
เรน (Rein)
เจ้าหญิงเรนเป็นน้องสาวของฟาย เป็นเจ้าหญิงที่ไม่เหมือนเจ้าหญิงมากที่สุดในโลกหัศจรรย์ มีผมสีฟ้า และตาสีเขียว มีนิสัย เรียบร้อย ใส่ใจคนอื่น และมีความพยายาม น่ารักและไม่ค่อยร่าเริง เป็นคนชอบเรื่องสยองขวัญ ถ้าโดนดูถูกจะกลายเป็นคนกล้า บ้าบิ่นไปในทันที(อ้างอิงจากหนังสือการ์ตูนเล่ม1) ในหนังสือการ์ตูนได้คู่กับ เชด หรือ อีควิบซ์ ( เรน จะมีชุดเป็นสีฟ้า)
อาณาจักรดวงจันทร์
ราชินีมาเรีย (Moonmaria)
ราชินีมาเรียเป็นแม่ของ เช้ด และมิลกี้ แต่มีสุขภาพไม่แข็งแรง เชดจึงดูแลทุกอย่างเอง
เชด (Shade)หรีออีคลิบซ์ (eclipse)
เจ้าชายเช้ดเป็นเจ้าชายที่มีความสามารถทุกด้าน หล่อ มีนิสัย อ่อนโยน แต่ภายนอกดูเป็นคนเย็นชา ได้คู่กับเรน และเป็นอาจารย์ของ ทีโอ
มิลกี้ (Milky)
เจ้าหญิงมิลกี้เป็นน้องสาวของเช้ด มีนิสัยชอบกินเค้ก จะนั่งอยู่บนดาว เป็นเจ้าหญิงที่ทำขนมเก่งที่สุด เป็นทารก
อาณาจักรเพชรพลอย
ไบรท์ (Bright)
เจ้าชายไบรทเป็นพี่ชายของอัลเทสซ่า มีนิสัย เป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์แบบ ได้คู่กับเรน เคยตกอยู่ในอำนาจมืด เพราะถูกข้าหลวงดวงจันทร์หลอกใช้ แอบชอบฟายมาตลอด
อัลเทสซ่า (Altesza)
เจ้าหญิงอัลเทสซ่าเป็นน้องสาวของไบรท มีนิสัย เอาแต่ใจ มีผมสีเหลืองฟูๆ เป็นเจ้าหญิงที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่ได้รางวัล ได้คู่กับเจ้าชายอัลเลอร์ ซึนเดระนิดๆ
อาณาจักรกังหันลม
โซฟี (Sophie)
เจ้าหญิงโซฟีเป็นเพื่อนกับ อัลเทสซ่า มีนิสัย พูดตรงๆ สุภาพ ร่าเริง เป็นเจ้าหญิงที่จัดดอกไม้เก่งที่สุด
อัลเลอร์ (Auler)
เจ้าชายอัลเลอร์ ได้คู่กับ อัลเทสซ่า


อาณาจักรเมร่าเมร่า (เม-ร่า-เม-ร่า) หรือ อาณาจักรเปลวเพลิง
ลีโอเน่ (Lione)
เจ้าหญิงไลโอนี่เป็นพี่สาวของทีโอ มีผมสีส้มทรงโพนี่เทล เป็นเจ้าหญิงที่ส่องประกายที่สุดในโลกหัศจรรย์
ทีโอ (Teo)
ทีโอเป็นน้องชายของ ไลโอนี และเป็นลูกศิษย์ของเช้ด

อาณาจักรเท็นเท็น หรือ อาณาจักรเมล็ดพันธุ์
เจ้าหญิง (Princess Ten Ten)
เจ้าหญิงของอาณาจักรเท็นเท็น มี11คนแต่งตัวเหมือนกันหมด ตัวเล็ก เป็นเจ้าหญิงที่แต่งตัวเก่งที่สุด
เจ้าชาย (Prince Ten Ten)
เจ้าชายเป็นน้องคนสุดท้าย ตัวเล็ก

อาณาจักรหยดน้ำ
เมอโล/มิโล่ (Merlo)
เมอโล/มิโล่เป็นเจ้าหญิงน้ำใจนักกีฬา วาดรูปเก่ง ผมสั้นสีฟ้า หน้าตาสวย
มัลโล่ (Mallo)
มัลโล่เป็นน้องชายของ เมอโล/มิโล่ เป็นทารก

อาณาจักรท้องทะเล
เพริล (Perl)
เจ้าหญิงเพริลได้คู่กับ บูมโม่ ตัวเล็ก

ภูติ
โพโม่ (Pomo)
โพโม่คอยช่วยเหลือไฟน์ และเรน
บูมโม่ (Bomo)
บูมโม่เคยตกอยู่ในอำนาจมืด ได้คู่กับเจ้าหญิงเพริล
 
 
เรน (Rein)
เจ้าหญิงเรนเป็นน้องสาว
ของฟาย เป็นเจ้าหญิงที่
ไม่เหมือนเจ้าหญิงมากที่
สุดในโลกหัศจรรย์ มีผม
สีฟ้า และตาสีเขียว มี
นิสัย เรียบร้อย ใส่ใจคน
อื่น และมีความพยายาม
 
 
ฟาย (Fine)
เจ้าหญิงฟายเป็นพี่สาว
ของเรน เป็นเจ้าหญิงที่
ไม่เหมือนเจ้าหญิงมากที่
สุดในโลกหัศจรรย์ มีผม
สีชมพู และตาสีแดง มี
นิสัยหิวได้ตลอดเวลา
ร่าเริงเสมอๆ และ
เก่งด้านกีฬา
 
 
ไบรท์ (Bright)
อาณาจักร
เพชรพลอย
เจ้าชายไบรทเป็นพี่ชาย
ของอัลเทสซ่า มีนิสัย
เป็นเจ้าชายที่สมบูรณ์
แบบ เคยตกอยู่ใน
อำนาจมืด เพราะถูกข้า
หลวงดวงจันทร์หลอกใช้
 
 
อัลเทสซ่า (Altesza)อาณาจักร
เพชรพลอย
จ้าหญิงอัลเทสซ่าเป็น
น้องสาวของไบรท มี
นิสัย เอาแต่ใจ มีผมสี
เหลืองฟูๆ เป็นเจ้าหญิง
ที่สมบูรณ์แบบ
 
 
เชด (Shade)หรีอ
อีคลิบซ์ (eclipse)
อาณาจักรดวงจันทร์

เจ้าชายเชดเป็นเจ้าชาย
ที่มีความสามารถทุกด้าน
หล่อ มีนิสัย อ่อนโยน
แต่ภายนอกดูเป็นคน
เย็นชาและเป็นอาจารย์
ของ ทีโอ
 
 
มิลกี้ (Milky)
อาณาจักรดวงจันทร์
เจ้าหญิงมิลกี้เป็นน้อง
สาวของเชด มีนิสัยชอบ
กินเค้ก เป็นเจ้าหญิงที่
ทำขนมเก่งที่สุด
 
 
ลีโอเน่ (Lione)
อาณาจักรเปลวเพลิง
เจ้าหญิงไลโอนี่เป็นพี่
สาวของทีโอ มีผมสีส้ม
ทรงโพนี่เทล เป็นเจ้า
หญิงที่ส่องประกายที่สุด
ในโลกหัศจรรย์
 
 
ทีโอ (Teo)
อาณาจักรเปลวเพลิง

ทีโอเป็นน้องชายของ
ไลโอนี และเป็นลูกศิษย์
ของเชด
 
 
โซฟี (Sophie)
อาณาจักรกังหันลม
เจ้าหญิงโซฟีเป็นเพื่อน
กับ อัลเทสซ่า มีนิสัย
พูดตรงๆ สุภาพ ร่าเริง
เป็นเจ้าหญิงที่จัด
ดอกไม้เก่งที่สุด
 
 
อัลเลอร์ (Auler)
อาณาจักรกังหันลม

เจ้าชายอัลเลอร์
 
 
เจ้าหญิง
(Princess Ten Ten)อาณาจักรเมล็ดพันธุ์
เจ้าหญิงของอาณาจักร
เท็นเท็น มี11คนแต่งตัว
เหมือนกันหมด เป็นเจ้า
หญิงที่แต่งตัวเก่งที่สุด
 
 
เจ้าชาย
(Prince Ten Ten)อาณาจักรเมล็ดพันธุ์
เจ้าชายโซโลเป็นน้อง
คนสุดท้อง
 
 
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  
มา: SISTERME.NET WEB CHARACTERS -http://www.sisterme.net