งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39

"สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9"
วันที่ 25 มีนาคม - 6 เมษายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์