แจ้งข่าวการ์ตูน NED : 8-11 มีนาคม 2554

อังคารที่ 8 มีนาคม 2554
   
- BOOM Weekly Magazine เล่ม 14/2554

พุธที่ 9 มีนาคม 2554
   
- ปาร์แมน เล่ม 2
- Paradise Kiss (Big Book) เล่ม 1,2 << เลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อน

พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554
   
- REAL เล่ม 10 << เลื่อนมาจากสัปดาห์ก่อน
- ฮารุกะ17 เล่ม 14
- คัยโอชิ เล่ม 29

ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
   
- Paradise Kiss (Big Book) เล่ม 3,4,5

*** = Reprint

====================================
ที่มา http://www.ned-comics.com/