งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ขอเชิญร่วมงาน

"งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  ครั้งที่ 39  และ งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ  ครั้งที่ 9"

25 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ. 2554
เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์