แจ้งข่าวการ์ตูน NED : 7-10 มิถุนายน 2554

อังคารที่ 7 มิถุนายน 2554

- BOOM Weekly Magazine เล่ม 27/2554
- Arago เล่ม 1

ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554

- มีดที่ 13 ภาค 4 เล่ม 9
- Superior สุพีเรีย เล่ม 5
- องครักษ์พิทักษ์จอมใจ เล่ม 3

ที่มา http://www.ned-comics.com/